gallery/daerwynno_assets-daerwynno-baner
  amdanom ni
  gweithgareddau
  oriel
  newyddion diweddaraf
  cysylltwch â ni
  Picture of tree leaves, frog and kayaks on reservoir.

  Croeso i Ganolfan Awyr Agored Daerwynno

  Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
  anfon neges ebost,

  daerwynno@btinternet.com
  neu ffonio 01443 790768

  Mae’r wefan yma’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â Chanolfan

  Awyr Agored Daerwynno a’r ardal o’i chwmpas. Hen ffermdy deulawr wedi’i godi o garreg ydy Canolfan Daerwynno. Mae’r ganolfan yng Nghoedwig Gwynno Sant ger Ynys-y-bwl,

  Rhondda Cynon Taf, yn y De.

  Rydyn ni’n cynnig llawer o weithgareddau awyr agored a chyrsiau addysgiadol ar hyd y flwyddyn gan gynnwys cyrsiau cyfeiriadu, canwio, meithrin medrau gweithio’n rhan o garfan ac astudio bywyd gwyllt a’r amgylchedd.

  Mae’r goedwig sy’n amgylchynu’r ganolfan yn fan delfrydol ar

  gyfer y gweithgareddau yma ac mae cronfa ddwr brydferth Cwm Clydach nepell i ffwrdd hefyd.

  Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach (elusen gofrestredig) sy’n cynnal Canolfan Awyr Agored Daerwynno. Mae’r grwp yn cyflogi un weithiwr rhan amser ac mae carfan o wirfoddolwyr brwd yn gweithio gyda nhw i reoli’r ganolfan a chynnal y gweithgareddau i gyd.

  English-language website | click here

  Picture of young climber and the Centre's house.
  Loops and links logo. Click here to discover more about these trails.

  Croeso ichi grwydro’r ardal trwy ddilyn llwybrau Cylchoedd a Dolenni Groundwork Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Cliciwch ar logo y Cylchoedd a Dolenni i fwrw golwg dros y wefan.

  Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
  © Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006